KACZOROWSKI, Jerzy

kaczorowski_jerzy.jpg

ur. 18 października 1957 roku

Specjalność naukowa: matematyka: analityczna teoria liczb, zwłaszcza ogólna teoria funkcji L (badanie struktury klasy Selberga i rozszerzonej klasy Selberga), rozmieszczenie liczb i ideałów pierwszych, ilościowe aspekty faktoryzacji w ciałach liczb algebraicznych

Członek korespondent PAN od 2004 roku

Profesor zwyczajny, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

Działalność naukowa i naukowo - organizacyjna:

Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie teorii liczb uzyskał w 1983 roku, tytuł profesora – 1996; wypromował 9 doktorów nauk.

Najważniejsze opublikowane prace, m.in.:

  • On Sign-Changes in the Remainder Term of the Prime Number Formula I-IV, „Acta Arithmetica”, 144, 1984; 145, 1985; 148, 1987; 150, 1988;
  • The k-Functions in Multiplicative Number Theory, I-V, „Acta Arithmetica”, 156, 1990; 157, 1991; 159, 1991;
  • Boundary Values of Dirichlet Series and the Distribution of Primes, „Proc. European Congress of Mathematics, Progress in Mathematics”, 168, 1998;
  • On the Structure of the Selberg Class, I: 0<= d<= 1 (z A. Perelli), „Acta Mathematica”, 182, 1999;
  • On the Structure of the Selberg Class, VII: 1 (z A. Perelli), „Annals of Mathematics”, 173, 2011.

Funkcje w strukturach PAN, m.in.:

Członek Komitetu Matematyki PAN od 2004 roku.

Uczestnictwo w pracach rad naukowych: Instytutu Matematycznego PAN (od 1997 roku); Międzynarodowego Centrum Matematycznego im. S. Banacha (2003-09).

Funkcje poza strukturami PAN, m.in.:

Prodziekan ds. naukowych Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (1993-99), kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału (1996-99), kierownik Zakładu Algebry i Teorii Liczb (od 1996 roku); kierownik Pracowni Kryptologii (1996-2002); członek, przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Senatu UAM (1996-99).

Udział w pracach rad redakcyjnych czasopism naukowych: „Acta Arithmetica” (redaktor naczelny); „Functiones et Approximatio” (redaktor naczelny), „Colloquium Mathematicum”, „Bulletin of the Polish Academy of Sciences – Mathematics”; „Banach Center Publications” (do 2009 roku).

Uczestnictwo w pracach Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (członek sekcji V, od 2003 roku).

Wygłoszenie odczytu sesyjnego na Drugim Europejskim Kongresie Matematycznym (Budapeszt, 1996).

Nagrody i wyróżnienia, m.in.:

Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1983); Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1986); Nagroda Ministra Edukacji Narodowej (1988); Nagroda im. Wacława Sierpińskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego (1988); Nagroda Wydziału III Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych PAN (1992); Nagroda Ministra Edukacji Narodowej (1992); Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcie naukowe (2001).