rzecz_w3_ryll_nardzewski_czeslaw.jpg

ur. 7 października 1926 roku

Specjalność naukowa: podstawy matematyki i logiki matematycznej, teoria prawdopodobieństwa

Członek korespondent PAN od 1967 roku, członek rzeczywisty PAN od 1973 roku

Profesor zwyczajny, doktor habilitowany.

Instytut Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej.

Członek Prezydium Oddziału PAN we Wrocławiu (1999-2002).

Członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności.

Laureat nagrody państwowej indywidualnej II stopnia (1966).

Odznaczony Medalem im. Stefana Banacha PAN.

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION