vetulani_jerzy.jpg

ur. 21 stycznia 1936 roku

Specjalność naukowa: neuropsychofarmakologia: neurochemiczne mechanizmy działania leków przeciwdepresyjnych; neuroprotekcyjnych; wspomagających pamięć oraz substancji uzależniających

Członek korespondent PAN od 2007 roku

Profesor, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie, Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa w Krakowie.

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna

Stopień doktora nauk przyrodniczych uzyskał w 1967 roku, doktora habilitowanego – w 1976 roku, tytuł profesora nadzwyczajnego – w 1983 roku, profesora zwyczajnego – 1989; wypromował 9 doktorów nauk.

Najważniejsze opublikowane prace, m.in.:

  • Action of Various Antidepressant Treatments Reduces Reactivity of Noradrenergic Cyclic AMP Generating System in Limbic Forebrain (współautor F. Sulser), „Nature”, 257, 1975;
  • Depression by Clonidine of Shaking Behaviour Elicited by Nalorphine in Morphine-Dependent Rats (współautor B. Bednarczyk), „J. Pharm. Pharmacol.” , 29, 1977;
  • Involvement of Protein Kinase C in the Mechanism of in Vitro Effects of Imipramine on Generation of Second Messengers by Noradrenaline in Cerebral Cortical Slices of the Rat (współautor I. Nalepa), „Neuroscience”, 44, 1991;
  • A Possible Physiological Role for Cerebral Tetrahydroisoquinolines (współautorzy: L. Antkiewicz-Michaluk, I. Nalepa, M. Sansone), „Neurotox Res.”, 5, 2003;
  • The Mechanism of 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolines Neuroprotection: the Importance of Free Radicals Scavenging Properties and Inhibition of Glutamate-Induced Excitotoxicity (współautorzy: L. Antkiewicz-Michaluk, J. W. Lazarewicz, A. Patsenka, M. Kajta, E. Zieminska, E. Salinska, A. Wasik, K. Golembiowska), „J. Neurochem.”, 97, 2006.

Książki:

  • Jak usprawnić pamięć. Platan, 1993, 1995, 1998;
  • Mózg: Fascynacje, problem, tajemnice. Homini, 2010, 2011;
  • Piękno neurobiologii. Homini, 2011.

Funkcje w strukturach PAN:

Sekretarz Komitetu Nauk Fizjologicznych PAN (1978-81), przewodniczący Komitetu Neurobiologii PAN (2007-11).

Zastępca dyrektora ds. nauki (1994-2001), kierownik (1976-2007) Zakładu Biochemii; zastępca przewodniczącego Rady Naukowej (od 2002 roku) Instytutu Farmakologii PAN.

Członek rad naukowych: Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN (1993-2007); Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN (2003-07).

Redaktor naczelny (1981-2002), przewodniczący Rady Redakcyjnej (2002-11) czasopisma „Wszechświat”. Redaktor naczelny (1993-96) „Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy”.

Członek korespondent (1991), członek czynny (1996) Polskiej Akademii Umiejętności.

Członek honorowy Indian Academy of Neuroscience (1988).

Członek Collegium Internationale NeuroPsychopharmacologicorum, Councillor (1992-98).

Udział w pracach Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (1997-2001, 2006-08).

Przewodniczący (1999-2001), członek honorowy Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego. Wiceprzewodniczący (1984), członek honorowy (od 1996 roku) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im Kopernika.

Inne rodzaje działalności, m.in.:

Aktywny udział w organizacjach na rzecz popularyzacji wiedzy: członkostwo European Dana Association for Brain, nagrodzona członkostwem honorowym działalność w Akademii Pełni Życia i Galicyjskiej Szkoły Zdrowia w Krakowie.

Aktywność kulturalna w: Piwnicy pod Baranami (1954-61); Studenckim DKF (1955-62).

Członkostwo Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych (od 2001 roku) oraz Kapituły „Lauru Krakowa XXI wieku” (od 2001 roku).

Działalność w NSZZ „Solidarność” (1980-90): członek Zarządu Regionu Małopolska (1987-90) i Prezydium Zarządu Regionu (1989-90).

Prowadzi blog naukowy „Piękno neurobiologii” (vetulani.wordpress.com)

Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia, m.in.:

Doktoraty honoris causa: Śląskiej Akademii Medycznej (2004); Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2008).

Nagroda Prezesa Rady Ministrów za całokształt dorobku naukowego (2003); nagrody sekretarza naukowego PAN (zespołowe: 1972, 1977); nagrody Wydziału VI Nauk Medycznych PAN (kierownik zespołu – 1982, 1986, 1992); International Anna-Monika Prize II Class (1983); Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika (1986); nagroda Kopernikańska PAU i Miasta Krakowa (1996); nagroda J. Konorskiego (2001); medal J. Śniadeckiego (2006).

Złoty Krzyż Zasługi (1990), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2004).

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION